KURUMSAL KİMLİK KODU

Bireysel gönüllü kaydı için ARGE IK – Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen kurumuna ücretsiz Kurumsal Kimlik Kodu başvurusu yapmanız gerekir.

Kurumsal kimlik kodu, sosyal sigorta kurumları ile yapılacak faturalandırma için özel bir unsurdur (faturalandırmanın temlik beyanı yolu ile veya bunsuz yapılmasına bakılmaksızın). Kurumsal kimlik kodu düzenlenen her fatura üzerine yazılacaktır.

Kurumsal kimlik kodu ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen (ARGE IK) kurumunun internet sayfasında bulunur.

Direk başvuru yapma linki