Kurumsal kimlik kodu dokuz basamaklı bir sayıdan oluşan veri dizisidir. Böylece IK (kurumsal kimlik kodu), verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi için bakım sigortalarına düzenlenecek faturalar için kesin bir unsurdur.

Ücretsiz Kurumsal Kimlik Kodunu (IK) almak için Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen (ARGE IK) kurumuna başvurusu yapın.

Bunun için Kurumsal Kimlik Kodu giriş belgesi kullanılacaktır.


Kurumsal kimlik kodu başvurusu yapmak için Kurumsal Kimlik Kodu giriş belgesini kullanın. Başvuru posta yolu veya e-Posta ile ARGE IK kurumuna gönderilebilir. İlgili kurumun adresi giriş belgesinin üzerinde yazılıdır.

Kurumsal kimlik kodu başvurusu iki kademeli bir işlemdir. Birinci adımda doldurulmuş olan Kurumsal kimlik kodu giriş belgesini ARGE IK kurumuna gönderin.  Bunun üzerine ARGE IK kurumundan size bir cevap gönderilir. Bu cevap yazısında bilgilerin doğru kaydedilmesi ve aktarım hatalarının olmaması için, sizden vermiş olduğunuz bilgileri kontrol etmeniz ve onaylamanız talep edilir (ikinci adım). Bilgilerin onayı kurumun eline geçtikten sonra kurumsal kimlik kodunuz tarafınıza gönderilir.

İşlem genellikle postanın alınmasından sonra yaklaşık 8-12 gün sürer.


Lütfen muhtemel bireysel gönüllü kişi bilgilerinin başvuru formuna yazılması gerektiğini unutmayın. Lütfen bu forma desteklemek istediğiniz bakım derecesine sahip kişinin verilerini GİRMEYİNİZ.

ARKE IK giriş belgesi açıklamaları altında, formu doldurma konusunda yardımcı bilgiler verilmiştir. Hizmet faturalandırma türü olarak (satır 4) "gönüllü bireysel kişi" bilgisini yazın.