Hizmet masrafının ödenmesi özel bir takdir şeklidir. Bu bir ücret olmayıp gönüllü faaliyetle bağlantılı masrafların tazmin edilmesidir.

Bu nedenle bireysel gönüllü kişinin sağladığı destek karşılığında kendisine tazmin edilecek hizmet masrafları, söz konusu iş için geçerli olan asgari ücretin çok altında olacaktır. Bakım sigortası şirketleri genellikle saat başına 10 €'ya kadar bir ödeneği kabul eder.


Bu, verilen hizmetin masraflarının bakım sigortası tarafından karşılandığı bir ödemedir.

Masrafların geri ödenmesi için iki seçenek vardır:

1. VERİLEN HİZMETLERİN DESTEK VERİLEN KİŞİYE FATURA EDİLMESİ

Bireysel gönüllü kişi, verdiği hizmetin masraflarını doğrudan yardım ettiği ve destek verdiği kişiye fatura eder. Hizmet alan kişi daha sonra faturayı bakım sigortasına ibraz edebilir ve bakım sigortası tarafından tutar kendisine geri ödenir.

2. TEMLİK BEYANI TEMELİNDE FATURA ETME

Ayrıca hizmet masraflarının tazmin edilmesi formu üzerinden söz konusu faturalandırma, temlik beyanı temelinde de yapılabilir. Bireysel gönüllü kişi, destek verdiği kişinin vereceği temlik beyanı ile verdiği hizmetin masraflarını, doğrudan bakımını yaptığı kişinin bakım sigortasına fatura edebilir. Bunun için hizmet masraflarının tazmin edilmesi formunda "Temlik Beyanı" kutusunun işaretlenmesi gerekir. Destek alan kişinin, Temlik Beyanı belgesini ayrı şekilde imzalaması önemlidir. Hizmet masraflarının tazmin edilmesi formu, kayıt işlemi başarı ile yapıldıktan sonra kayıt onayı ile birlikte tarafınıza gönderilir.


Hizmet masraflarının tazmin edilmesi formu kayıt işlemi başarı ile yapıldıktan sonra kayıt onayı ile birlikte tarafınıza gönderilir. Lütfen formu aylık olarak ve  destek verdiğiniz kişi başına doldurun. Bu form en erken bir sonraki ayın ilk günü bakıma muhtaç kişinin bakım sigortasına ibraz edilebilir.


Kayıt anından itibaren bireysel gönüllü kişinin verdiği hizmet bakım sigortasına fatura edilebilir. Kayıt tarihi kayıt onayı üzerinde yazılıdır.


Bir bakıcı, bakıma muhtaç bir kişiden verdiği hizmetin masraflarına karşılık bir ödenek alıyorsa, bu genellikle vergiye tabi bir gelirdir.

Bununla birlikte,

  • günlük yaşamda
  • bakım veya yardım sağlayarak bakıma muhtaç kişiye karşı

Gelir Vergisi Yasası Madde 33 Par. 2 uyarınca
ahlaki bir görevi yerine getiren akrabalar ve akraba olmayan

kişiler, Gelir Vergisi Yasası Madde 3 Par. 36 kapsamında vergi muafiyetinden yararlanabilirler.
 

Vücutla ilgili bakım önlemleri, bakımla ilgili destek önlemleri veya ev idaresine yardım hizmetleri için elde edilen gelir, Sosyal Yasanın On Birinci Kitabının (SGB XI) 37. maddesine göre bakım parası miktarına ve en azından SGB XI'in 45bmaddesinin 1. fıkrasının 1. Cümlesinde belirtilen yardım miktarına kadar vergiden muaftır.

Bu durum, bakıma muhtaç kişinin SGB XI uyarınca veya evde bakım ödeneklerine ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca özel sigorta sözleşmelerinden benzer yardımlar alması halinde de geçerlidir.

Vergi daireleri, bakıcının sadece bakıma muhtaç tek bir kişi için çalışması durumunda düzenli olarak ahlaki bir yükümlülüğün varlığını varsaymaktadır.